Penzion Jánský Potok

Ochrana osobních údajů

Váš souhlas
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas udělujete společnosti Petr Havel, se sídlem Blahoslavova 378/5, Hradec Králové – Slezské Předměstí 500 03, IČ: 67489818, zapsaná v živnostenském rejstříku jako provozovatel Penzionu Jánský potok I. na adrese Černohorská 57. , 542 25 Jánské Lázně a Penzion Jánský potok II. na adrese Černohorská 344, 542 25 Jánské Lázně (dále jen „Správce“) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) zpracovávat tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
Jméno společnosti
e-mailem
telefonní číslo
Jméno, příjmení, název firmy, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovávat na základě Vašeho souhlasu za účelem obchodních či marketingových aktivit. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 50 let.
V případě souborů cookie: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookie:

Typ
Titul
Účel
Expirace
Přístup k informacím
Systém
Marketing
Měření funkčnosti a výkonu webu
Dokud se okno prohlížeče nezavře
Toto je cookie z našeho webu
S výše uvedeným zpracováním dáváte výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje jp1@jansky-potok.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatel softwaru Better Hotel
Případně další poskytovatelé zpracovatelského softwaru, služeb a aplikací, které Společnost v současné době nevyužívá.
Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo:
svůj souhlas kdykoli odvolat,
požadovat od nás informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii těchto údajů,
požadovat po nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
přenositelnost dat,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.